[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Naka web v.12.0
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ : โรงเรียนใต้ร่มสังฆบารมี สร้างสรรค์คนดีด้วยคุณธรรม


ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป 
IP ของคุณคือ 54.226.34.209  

  หน้าแรก | หน้าหลัก | เกี่ยวกับโรงเรียน | ภาพกิจกรรม | ศธ. | สพฐ. | สพม.1 | E-Office | Twitter | Facebook | สถิติการเข้าชม | ผู้ดูแลระบบ

เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
ดร.เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
บริหารสถานศึกษา
บริการออนไลน์
ระบบรายงานออนไลน์
งานประกันคุณภาพ
หน่วยงานสนับสนุน
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
e-Learning
โรงเรียนปลอดบุหรี่
คณะครุศาสตร์ มรภ.สวนสนันทา

วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
เว็บไซต์ครู
poll

   ท่านคิดว่าโรงเรียนควรมีการปรับปรุงอะไรมากทีสุด?


  1. อาคารเรียน
  2. ภูมิทัศน์
  3. สาธารณูปโภค
  4. การเรียนการสอน
  5. บุคลากร


ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 128 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  

  หมวดหมู่ : ภาพ-ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
เรื่อง : สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โดย : admin
เข้าชม : 61
พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 34 1. นายชาญรวี  ใจสะอาด 1. นางสาวกรนิกา  ใจมุข
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจงรักษ์  มุสิกสวัสดิ์ 1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 31 1. เด็กชายณิธิช  ปราณีธยาศัย 1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 79 เงิน 24 1. นายชลสิทธิ์  พรหมพินิจ 1. นางสาวกรนิกา  ใจมุข
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74 เงิน 22 1. นายอนันยช  ประภากร 1. นายอนุสรณ์  กะดามัน
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 29 1. นายภูริภัทร  มงคลชัยพัฒนะ 1. นายอนุสรณ์  กะดามัน
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 15 1. นายพงศธร  สุขสด
2. นายอวิรุทธ์  ปานทอง
3. นายอิศรา  อิศรางกูล ณ อยุธยา
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 26 1. นายชัยสิทธิ์  มานพ
2. นายธณดล  ภาคีสุข
3. นายปกรณ์  ศรีไกรสุก
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายรชพฤกษ์  มัชถาปะโท 1. นางสาวชัชชฎา  เอี่ยมสูงเนิน
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 17 1. นายชนัตพล  ตั้งกิจธารี 1. นายสุนทร  นิลดำ
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายหลุย จัสติน  ซุป 1. นางสาวชัชชฎา  เอี่ยมสูงเนิน
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 23 1. นายภณธเนศ  อ่อนธานี 1. นายสุนทร  นิลดำ
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 9 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายกิตติธัช  พินทุ 1. นางสาวชัชชฎา  เอี่ยมสูงเนิน
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 - - - 1. นายชนัตพล  ตั้งกิจธารี
2. นายภณธเนศ  อ่อนธานี
3. นายวรนิพิทย์  วงศ์ไทยเจริญ
1. นางสาวปิยะมาศ  บุญประกอบ
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายจิรภัทร  เจริญรุ่งเรือง
2. เด็กชายอวิรุทธ์  ปานทอง
1. นายสุรศักดิ์  เล็กสุนทร
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายณฐกร  อินตระกูล 1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - 1. นายกริชชัยวัฒน์  แก้วปัญญา 1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนฤปนาท  พลอยคุณธรรม 1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายชัยสิทธิ์  มานพ 1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายฉัตรชัย  ยังทน 1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายณฐกร  อินตระกูล 1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 - - - 1. นายฉัตรชัย  ยังทน 1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 - - - 1. นายอวิรุทธ์  ปานทอง 1. นางสาววิลาสินี  ทวีผดุง
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายหลุย จัสติน  ซุป 1. นางสาววิลาสินี  ทวีผดุง
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 - - - 1. นายธีระเดช  ชวะนิตย์ 1. นางจารุวรรณ  พิริยะปัญญาพร
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  รัตนพรวิรุฬห์
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  หวายนอน
3. เด็กชายธนวัฒน์  พนาลัยสีทอง
4. เด็กชายนิธิศ  ประสงค์ผล
5. เด็กชายปิยะราษฎร์  กำริสุ
1. นางสาววิลาสินี  ทวีผดุง
2. Mr.Mike  Blanc
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74 เงิน 17 1. นายรุ่งเรือง  ลอยลม
2. นายศรีชนะ  นาชัยเลิศ
3. นายอิทธิวัฒน์  แก้วมณี
1. นายอนุสรณ์  กะดามัน
2. นางสาวกรนิกา  ใจมุข
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายกฤษภัทร  ทองอ่อน
2. เด็กชายอิศรา  อิศรางกูล ณ อยุธยา
1. นายวนศาสตร์  สร้อยจิต
2. นายนพปฎล  พงศ์สุวรรณ
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 - - - 1. นายญาณวัฒน์  เงินลำยอง
2. นายธณดล  ภาคีสุข
1. นายวนศาสตร์  สร้อยจิต
2. นายนพปฎล  พงศ์สุวรรณ
30 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 - - - 1. นายกิฐยานัฐ  ทองล้อม
2. นายธีรวัฒน์  ศรีวาปา
3. นายวศิน  ทิพย์จันทร์
1. นางสุพัตรา  เย็นเกล้ากุล
2. นายจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์
31 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายปีติภัทร์  น้อยนงเยาว์ 1. นายจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์


สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

2

5

3

6

รายละเอียดผลการแข่งขัน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ภาพ-ข่าวกิจกรรมโรงเรียน5 อันดับล่าสุด

      สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 9/พ.ย./2560
      ลูกนาคา อำนวยความสะดวก การจัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2559 16/พ.ย./2559
      สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 16/พ.ย./2559
      ลูกนาคา จัดพิธีแสดงความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 4/พ.ย./2559
      กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559 14/ก.ค./2559
BNLOGO
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ตั้งอยู่เลขที่ 250 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2282-6413 0-2629-1181 โทรสาร 0-2280-0564 0-2629-1181
© 2000-2018 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ครูจรูญ พิทักษ์ไชยวงศ์ (BNNet NOC) Email : webmaster แ อ ต bn.ac.th
      

ขณะนี้มีผู้ชม 1 คน

บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Google (66.249.79.17) วันนี้ เวลา 10.40 น.
Webutation