วันนี้ตรงกับ  

     หน้าแรก | ศธ. | สพฐ. | สนก. | กระดานข่าว | สมุดเยี่ยม | โพล | ดาวน์โหลด | ทีมงาน | ห้ามคลิก | ห้ามคลิก

 

 


สถิติการเข้าชม Homepage ศูนย์ข่าวการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครู  ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ จำนวน counter ท่าน  

เริ่มนับสถิติ วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2548

ขณะนี้มีผู้ชม 2 คน

IP :

 


ประกาศเมื่อ :
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548  เวลา 01:24:47 น.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553  เวลา 17:30:00 น.  
 

ออกแบบระบบโดย : ครูจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์

ศุนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

 
ดูตารางการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ภาค 1/2551 คลิกที่นี่
 
กลับไปหน้าแรก | ดูตารางการเรียนการสอน

 


Download Acrobat Reader สำหรับอ่านไฟล์ PDF
(ในกรณีเครื่องของท่านไม่สามารถเปิดอ่านไฟล์ได้ ให้คลิกเมาส์เพื่อติดตั้งโปรแกรม Acrobat Readerไว้ในเครื่องเสียก่อน โดยให้คลิกเมาส์ที่รูป)

 

 

 

 

ข่าว/เอกสารปรับปรุงล่าสุด สีตารางสีเขียว วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2551  

 

ข่าว ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ข่าวสารวงการครูไทย

หลักเกณฑ์วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 25)  แบบปกติ

    ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ I หนังสือราชการ (ก.ค.ศ.)  I 2-4 I 5-7 I8-10 I 11-13 I 14-19 I 20-24 I 25-29 I 30-34 I 35-39 I 40-45 I 46-50 I 51-55 I

   56-60 I 61-65 I 66-7071-76 I 77-81 I 82-86 I 87-91 I วฐ.1 I วฐ.2 I วฐ.3 I วฐ.4 I วฐ.5 I บัญชีสรุปรายชื่อ ]

 

การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (กรณีพิเศษ) (ว 26)

    ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [ I หนังสือราชการ (ก.ค.ศ.) I  วฐ.(พ)1/1 I วฐ.(พ)1/2 I วฐ.(พ)1/3 I วฐ.(พ)1/4 I วฐ.(พ)2/1 I วฐ.(พ)2/2 I วฐ.(พ)2/3 I
   วฐ.(พ)3/1 I วฐ.(พ)3/2 I วฐ.(พ)3/3 I บัญชีสรุปรายชื่อ]
 

เอกสาร/หนังสือราชการ/สื่อประกอบ

ที่ ศธ 0206.3/0084
ที่ ศธ 0206.3/0085
ี่ ศธ 0206.3/0095
ที่ ศธ 0206.3/0096
ที่ ศธ 0206.3/0097
ที่ ศธ 0206.3/0098
ที่ ศธ 0206.3/0118
Power point จาก สนง. กคศ.

ข่าว/เอกสารประกอบการประเมินวิทยฐานะเดิม

หนังสือนำส่ง ที่ ศธ 04129/163 ลว 11 มกราคม 2549 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
บัญชีบัญชีรายละเอียดงบหน้าผู้เสนอขอมีวิทยฐานะชำนาญการ / บัญชีรายชื่อคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
ประเด็นถามตอบ สนง.ก.ค.ศ. วันที่ 5 มกราคม 2549
แบบรายงานผลงานฯ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แบบรายงานผลงานฯ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
แบบรายงานผลงานฯ กลุ่มสาระภาษาไทย
แบบรายงานผลงานฯ กลุ่มสาระสังคมศึกษา
แบบรายงานผลงานฯ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
แบบรายงานผลงานฯ อนุบาล
สรุปแนวทางการขอรับประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
ตัวอย่างการกรอกแบบเสนอขอประเมิน วฐ.1
ตัวอย่างการประเมินวิทยฐานะ ปฐมวัย
ตัวอย่างการประเมินวิทยฐานะ ประถม
รายงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวอย่างรายงานที่เกิดจากการปฏิบติหน้าที่
แบบเสนอขอรับการประเมินปกติ
รายงานของ ศน. วฐ.2 ปกติ
แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ วฐ.2
แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วฐ.1
Power Point บรรยายนประเมินครูชำนาญการ โดย นายลือชัย ชูนาคา
Power Point บรรยายนประเมินครูชำนาญการ โดย ผอ.สมเดช สีแสง
ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ (ที่ ศธ 0206.3/ว 1 ลว 5 ม.ค.49)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) (ที่ ศธ 0206.3/ว 26)
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบเสนอขอรับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ) (แบบ วฐ (พ) ๑/๑)
จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบเสนอขอรับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) (แบบ วฐ (พ) ๑/๒) จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบเสนอขอรับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ/
ชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) (แบบ วฐ (พ) ๑/๓) จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบเสนอขอรับการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ)
(แบบ วฐ (พ) ๑/๔) จำนวน ๑ ชุด
๕. แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ) (ทุกตำแหน่ง) สำหรับกรรมการประเมิน (แบบ วฐ (พ) ๒/๑) จำนวน ๑ ชุด
๖. แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ) (กรณีครูดีเด่น) สำหรับกรรมการประเมิน (แบบ วฐ (พ) ๒/๒) จำนวน ๑ ชุด
๗. แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) (ทุกตำแหน่ง) สำหรับกรรมการประเมิน (แบบ วฐ (พ) ๒/๓) จำนวน ๑ ชุด
๘. แบบรายงานสรุปของคณะกรรมการ วิทยฐานะชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ) (ทุกตำแหน่ง) สำหรับคณะกรรมการประเมินรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ (แบบ วฐ (พ) ๓/๑) จำนวน ๑ ชุด
๙. แบบรายงานสรุปของคณะกรรมการ วิทยฐานะชำนาญการ (เป็นกรณีพิเศษ) (กรณีครูดีเด่น) สำหรับคณะกรรมการประเมินรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
หรือ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ (แบบ วฐ (พ) ๓/๒) จำนวน ๑ ชุด
๑๐. แบบรายงานสรุปของคณะกรรมการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (เป็นกรณีพิเศษ) (ทุกตำแหน่ง) สำหรับคณะกรรมการประเมินรายงาน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการ (แบบ วฐ (พ) ๓/๓) จำนวน ๑ ชุด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ หนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว.๒๕
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
- หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ
๒. แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
๓. การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. แบบรายงานผลการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แบบรายงานสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ วิทยฐานะชำนาญการ (ทุกตำแหน่ง) สำหรับคณะกรรมการประเมินรายงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
- แบบรายงานสรุปผลการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ทุกตำแหน่ง) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ เสนอสำนักงาน ก.ค.ศ.

 

 

กลับไปหน้าแรก

 

ข้อมูลลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

 
Designed with Namo WebEditor 5.0  Design for Internet Explorer 5.5  Make with Selteco Bannershop Gif Animator 5.0

Copyrights © 2000-2010  By WATBOWONNIWET SCHOOL  All Rights Reserved.
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ : วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553  เวลา 17:30:00 น.
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
250  ถนนพระสุเมรุ  แขวงบวรนิเวศ  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200  โทร.0-22820025
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :

Special Thanks for Host By ISSPand สพฐ.
ควรปรับความละเอียดของจอภาพเป็น  800 X 600 หรือ 1024 X 768  ใช้ได้ดีกับ Internet Explorer 5.5  หรือ  Mozila Firefox Thai หรือสูงกว่า