หน้าแรก

ข่าวเด่น

การปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียน

เนื่องจาก Host และ IP เดิม ถูกเรียกคืน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องดำเนินการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนใหม่ทั้งหมด โดยไม่สามารถนำข้อมูลเดิมกลับมาได้

ข่าวสารล่าสุด

ปฏิทินกิจกรรม

มุ่งมั่นพัฒนาสู่โรงเรียนประชารัฐ 4.0

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

RSS หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

RSS Kroobannok Education News

โปร่งใส

ตรวจสอบได้

ภายใต้การมีส่วนร่วม