หน้าแรก

การสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กำหนดให้ดำเนินการ 11-29 พฤศจิกายน 2562

ปฏิทินกิจกรรม

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2562

มุ่งมั่นพัฒนาสู่โรงเรียนประชารัฐ 4.0

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

โปร่งใส

ตรวจสอบได้

ภายใต้การมีส่วนร่วม