หน้าแรก

เหลืออีก

จะสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
22-26 กรกฎาคม 2562 (ตามตารางสอบ)
8-12 กรกฎาคม 2562 (ครูผู้สอนจัดสอบเอง)

ข่าวสารล่าสุด

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2561

ปฏิทินกิจกรรม

มุ่งมั่นพัฒนาสู่โรงเรียนประชารัฐ 4.0

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

RSS สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |

RSS Kroobannok Education News

โปร่งใส

ตรวจสอบได้

ภายใต้การมีส่วนร่วม