ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 16-20 กันยายน 2562 (ตามตารางสอบ) 9-13 กันยายน 2562 (ครูผู้สอนจัดสอบเอง)

1 2 3 8