ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  สาขาวิชา คณิตศาสตร์  รวม 1 อัตรา เพศชาย ค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท ปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นเมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ยื่นใบสมัครและรับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ประกาศผล ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.bn.ac.th และปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561 ประเภทสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม)

ตามที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ปรเภทสอบคัดเลือก รอบพิเศษ นั้น บัดนี้การสอบเสร็จสิ้น จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ผู้มีรายชื่อ มารายงานตัว ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 รอบพิเศษ ด่วน จำนวนจำกัด

รับนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2561 รอบพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2561 โทร.0-2282-0025 ต่อ 129

1 2 3 4