จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวนจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุม อาคารสมเด็จพระญาณสังวร

ประกาศเชิญชวนจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุม อาคารสมเด็จพระญาณสังวร โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดบวรนิเวศ