บันทึกเทปถวายพระพร รัชกาลที่ 10

พลเอก นิพนธ์ สีตบุตร นายกสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ ใน พระอุปถัมถ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไปบันทึกเทป ถวายพระพร รัชกาลที่ 10 ที่ ช่อง ททบ.5