ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ตามตารางสอบ ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561