ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ตามตารางสอบ ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561