แบบลงทะเบียนอุปกรณ์ ยืนยันตัวตนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ร.ร.วัดบวรนิเวศ

ผลการลงทะเบียนและการอนุมัติ
เมื่อลงทะเบียนแล้วให้โหลดเว็บบราวเซอร์อีกครั้ง
เพื่ออัพเดทข้อมูลตารางการอนุมัติ (F5)

และท่านสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่าน WiFi
ที่ชื่อ BNNet_Wifi@NOC หรือชื่อตามห้องสำนักงาน เท่านั้น
และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทันที

กรณีไม่สามารถลงทะเบียนตามขั้นตอนด้านบนได้ ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ เพื่อกรอกข้อมูลส่งลงทะเบียน