ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ตามตารางสอบ ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2562