การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 รอบพิเศษ

การรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบพิเศษ
ม.1 รับสมัคร 30 - 31 มีนาคม และ 1 - 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ม.4 รับสมัคร 30 - 31 มีนาคม และ 1 - 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สมัครได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 111 ปี โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
สอบถาม งานรับนักเรียน โทร. 0-2282-0025 ต่อ 110, 123, 129 www.bn.ac.th