ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562

22-26 กรกฎาคม 2562 (ตามตารางสอบ)
8-12 กรกฎาคม 2562 (ครูผู้สอนจัดสอบเอง)