ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562

16-20 กันยายน 2562 (ตามตารางสอบ)
9-13 กันยายน 2562 (ครูผู้สอนจัดสอบเอง)