ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

Krut logo
ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ

เรื่อง  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

***********************

              ด้วยโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  สาขาวิชา คณิตศาสตร์  รวม 1 อัตรา เพศชาย ค่าจ้างเดือนละ 13,000 บาท ปรับเงินเดือนให้สูงขึ้นเมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ยื่นใบสมัครและรับการสัมภาษณ์ด้วยตนเองที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ประกาศผล ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.bn.ac.th และปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.35 น.

4 พฤษภาคม 2561 ปรับปรุงปฏิทินการรับสมัคร เป็นดังนี้

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และสอบสอน 8 พฤษภาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน

สัมภาษณ์และสอบสอน 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เวลา 10.00 น.

ประกาศผล ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน www.bn.ac.th วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

และปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ติดต่อสอบถาม  สำนักงานผู้อำนวยการ โทร.0-2281-6413 0-282-0025 ต่อ 101

ครูจรูญ โทร.080-587-8341 และ 0-2629-1181 ต่อ 123

***กำหนดการตามประกาศอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่รับสมัคร***

ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระญาณสังวร ในวันและเวลาราชการ

วันหยุดราชการยื่นใบสมัครได้กับครูเวรวันหยุด ที่ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 111 ปี

 

งานพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2629-1181 ต่อ 123
www.bn.ac.th