ตารางสอบ

ตารางสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ตามตารางสอบ ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ตามตารางสอบ ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2562