ตารางสอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 16-20 กันยายน 2562 (ตามตารางสอบ) 9-13 กันยายน 2562 (ครูผู้สอนจัดสอบเอง)

ตารางสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2561 ตามตารางสอบ ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ตามตารางสอบ ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์ 2562